top of page
Erve Bakhuys.jpg

Van samen dromen tot samen wonen

Onze geschiedenis:
Net als vele andere mensen en families, hebben wij ons oog laten vallen op dit bijzondere project aan de rand van Schuytgraaf. Een project waarmee wij binnenkort onze dromen hopen te kunnen gaan vervullen en een project waar wij met veel plezier en toewijding aan gewerkt hebben. Voor de start van dit proces kenden wij elkaar nog helemaal niet, maar ondertussen kijken wij ernaar uit om elkaars buren te worden en hebben wij ons ontwikkeld tot een sterk en hecht team. De succesfactoren van onze samenwerking zijn in ieder geval: de gedeelde collectieve visie die gaandeweg is ontstaan en een complete samenstelling van diverse expertises die deelnemers meebrengen vanuit hun eigen beroep. 

 

Onbegrensd, eigenzinnig en duurzaam verbonden
Met ons plan voor Erve Bakhuys willen we graag laten zien dat het mogelijk is om verschillende onderdelen en functies in elkaar te laten overlopen op één erf. Privé en gemeenschappelijk lopen op een natuurlijke wijze in elkaar over, waardoor het geheel een ruimtelijke uitstraling krijgt en je als bewoner een echte natuurlijke erf beleving ervaart. Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om méér te doen dan alleen het noodzakelijke als het gaat om natuur inclusiviteit, duurzaamheid en biodiversiteit. Wij kiezen daarom bewust voor vooruitstrevende bouwmethoden waarbij wij rekening houden met het minimaliseren van onze ecologische footprint en het bevorderen van de natuur, in alle facetten van het ontwerp. In onze keuzes staat duurzame verbondenheid continu voorop. Of het nu gaat om het gezamenlijk verwezenlijken van dit project, het respecteren en afwegen van ieders wensen, of over het op collectieve wijze iets betekenen voor de natuur, mensen en dieren om ons heen; wij geloven erin dat samenwerking leidt tot het maximale resultaat!

bottom of page